Hišni red

Obiski stanovalcev so zaželjeni vsak dan med 9. in 19. uro. Obiskovalce prosimo, da med obiski upoštevajo navodila osebja, da njihovo delo poteka nemoteno.

Ker je Dom odprtega tipa, lahko stanovalci zapustijo Dom po želji in sicer

  • od 01.10. do 31.03.  med  6.30 in 19.30 ter
  • od 01.04. do 30.09.  med  6.30 in 21.00 uro.
  • Zajtrk ob 8.00 uri
  • Kosilo ob 12.30 uri
  • Popoldanska malica - ob kosilu
  • Večerja ob 18.00 uri
  • Čaj, voda, sok na razpolago skozi celi dan.

Ob sprejemu v Dom stanovalec lahko preda v hrambo gotovino, dragocenosti in nakit.