V Domu upokojencev Postojna se najlepše zahvaljujemo prostovoljcem, ki so se odzvali za delo v Domu upokojencev v času, ko je primanjkovalo zaposlenega osebja Doma. Zahvala velja tudi za Občinski štab CZ Občine Postojna, za Rdeči križ Postojna in Pivka in za Mladinski center Postojna, ki so nam v kratkem času zagotovili ljudi, da smo prebrodili krizo pomanjkanja zaposlenega kadra in nudili stanovalcem vsakodnevne storitve.

Hvala, ker v slogi in v sodelovanju je moč.